Primer consell del l Pla d'Infància i Adolescència

20-Febrero-2023

L'Ajuntament de Capdepera convoca el 1r Consell on assistiran tots els regidors i regidores de l'Equip de Govern, el Batle com a president, el regidor de Benestar Social com a secretari, tots els consellers i conselleres i les tècniques del Grup Motor, conformat per les educadores, psicòlogues i la coordinadora del departament de Benestar Social del consistori gabellí.

Paral·lelament al Consell d'Infància i Adolescència, s'ha creat la Comissió Tècnica i Política, composta per tècnics i tècniques, regidors i regidores de cada una de les àrees, on es tractaran tots els temes referents al PLIA.

El PLIA del municipi de Capdepera ha estat impulsat pel departament de Benestar Social, amb el suport tècnic de l'IMAS del Consell De Mallorca (Institut Mallorquí d'Afers Socials) i la col·laboració de regidors, regidores, tècnics i tècniques de les àrees implicades.

El compromís de l'elaboració del PLIA, la creació de la Comissió Tècnica i Política, la creació del Consell d'Infància i Adolescència i el Reglament del Consell han estat aprovats en sessió plenària amb el compromís de dur-ho endavant.

El Pla d'Infància i Adolescència (PLIA) parteix d'un estudi aprofundit sobre la realitat local i es desenvolupa a partir d'un procés de reflexió conjunta sobre la situació del municipi en relació amb la població de 0 a 18 anys.

L'objectiu general del PLIA és millorar la planificació estratègica de les polítiques municipals d'infància i adolescència posant en valor tot allò que ja es fa i completant-ho allà on sigui necessari.

Elaborar un diagnòstic que reflecteixi l'estat de la infància i l'adolescència de 0 a 18 anys al municipi de Capdepera és una de les tasques.

Els infants i joves són una part clau per a l'elaboració del PLIA i per aquest motiu s'ha creat un Consell d'Infància i Adolescència.

La creació d'aquest Consell neix de l'interès de proveir un espai de representació infantil i juvenil permanent que permeti introduir la mirada dels menors en la política local. Aquest té l'objectiu de conèixer la perspectiva dels infants i joves, les seves opinions, necessitats, propostes i les seves inquietuds en relació amb el seu municipi.

Els consellers, conselleres i els seus suplents, s'han elegit democràticament entre l'alumnat de l'IES CAPDEPERA i dels centres escolar S'AUBA i S'ALZINAR.

Els consellers i conselleres seran els representants del seu curs i assistiran tant a les comissions de feina com a la sessió del Ple del Consell d'Infància i Adolescència.

Les àrees municipals que participen en el PLIA a Capdepera són:

- Batlia

- Sanitat

- Educació

- Joventut

- Medi Ambient

- Biblioteques

- Cultura

- Participació ciutadana

- Urbanisme

- Esports

- Policia Local

- Serveis Socials

- Festes.