VOLS TORNAR PARTICIPAR AL MERCAT DE SEGONA MÀ?

08-June-2021

Com s’hi pot participar?

Presentant la documentació següent:

- Instància

- Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI)

- Declaració responsable on es manifesti el compliment de les disposicions establertes a l’Ordenança municipal reguladora dels mercats, fires i venda ambulant al terme municipal de Capdepera i que no es realitza cap tipus d'activitat empresarial o professional en aquest mercat.
 

Quan?

Entre els dies 14 i 28 de juny de 2021, ambdós inclosos
 

On?

- de forma presencial al registre de l’Ajuntament o a les oficines de l’edifici Cap Vermell.

- o via telemàtica a través de la seu electrònica.
 

Per participar-hi cal tenir en compte la següent normativa d’aplicació: Ordenança municipal reguladora dels mercats, fires i venda ambulant al terme municipal de Capdepera, publicada al BOIB núm. 71, d’1 de juny de 2021.