Sistema d'atenció mitjançant cita prèvia

15-June-2020

La sol.licitud de cita prèvia per a la prestació d'un servei per part d'aquest Ajuntament podrà fer-se a través de telèfon 971563052 o correu electrónic oac@ajcapdepera.net

Així mateix, el ciutadà podrà triar a través de quin mitjà vol ésser atés, telefónic o presencial.