Trenta-tres estudiants gabellins s’emporten un ajut econòmic pel seu bon rendiment acadèmic a la Universitat

04-January-2019

Altres dades

Enguany s'hi han presentat un total de 44 alumnes dels quals quatre han quedat exclosos. Dels 40 admesos, set alumnes han quedat fora ajut perquè només se’n reparteixen 33 (30 de grau i tres de màster).

Dels alumnes de Grau, 14 inicien els estudis universitaris i la resta són ja estudiants universitaris. Enguany, són deu les Universitats públiques espanyoles representades, sent la UIB la de major demanda amb 25 alumnes, seguida de la UAB amb cinc , i de la UB amb tres.

En aquests set anys d’ajuts universitaris s’han concedit 146 ajuts a 80 alumnes, dels quals

- 1 alumne ha obtingut l'ajut en 5 ocasions.

- 8 alumnes han obtingut aquest ajut en 4 ocasions.

- 10 alumnes l'han obtingut en 3 ocasions.

- 18 alumnes l'han obtingut en 2 ocasions.

- 43 alumnes l'han obtingut en 1 ocasió.

- 2 abandonaments d'estudis (becada 2014 i becat 2017)

- alumnes de la UIB: 43 estudiants


Pel que fa al Graus i Màsters d’enguany són els següents: Medicina, Turisme, Fisioteràpia, Educació Primària, Educació Infantil, Dret, Administració i Direcció d’Empreses, Psicologia, Història, Belles Arts, Arquitectura Naval i Enginyeria Marítima, Enginyeria d’Edificació, Filologia Hispànica, Treball Social, Educació Social, Enginyeria Informàtica, Comunicació Audiovisual, Criminologia, Enginyeria Electrònica i Telecomunicacions, Logística i Negocis Marítims, Direcció Hotelera, Enginyeria de l’Energia, Gestió Aeronàutica, doble grau de Física i Matemàtiques, doble grau de CC Polítiques i Gestió Pública i Dret, i doble grau d’ADE i Turisme. Pel que fa als Màsters, són en Antropologia Urbana, Patrimoni Cultural i Advocacia.


Relació Empresa-Alumne:

Torre de Canyamel: 4t Història; 2n Història; 1r Història.

Miquel Riera Construccions: 2n Màster Patrimoni Cultural; 3r Treball Social; 1r Educació Primària.

Rebalim: 1r Història; 3r Filologia Hispànica; 4t Belles Arts.

Angels Bolero: 2n Psicologia; 3r Educació Infantil; 4t Psicologia.

Morey Esteva: 4t Educació Primària; 3r ADE; 1r Criminologia.

Playas Capdepera: 3r Educació Primària; 3r Educació social; 4t Medicina.

Aguas Capdepera: 3r Arquitectura Naval i Enginyeria Marítima; 4t Fisioteràpia; 5è Doble grau Física i Matemàtiques.

Predi Son Jaumell: 6è Medicina; 1r Màster Antropologia Urbana; 1r Educació Primària.

Associació Hotelera de Capdepera: 1r Doble grau ADE i Turisme; 1r Turisme; 1r Direcció Hotelera.

Electrohidràulica Llevant: 1r enginyeria electrònica i telecomunicacions; 2n Logística i negocis marítims; 4t Doble rau CC Polítiques i Dret.

SteH: 4t Dret; 3r Enginyeria Edificació; 1r Educació Primària.