Nou cases del nucli urbà de Capdepera han sol·licitat l’ajuda de rehabilitació de façanes

31-January-2019
L’any 2018 s’han presentat 9 sol·licituds de les quals cinc han estat favorables, tres desfavorables i una està pendent de l’informe de Patrimoni.

Les cinc favorables han obtingut una ajuda econòmica de 2000€ cadascuna, màxim possible descrit a les bases de la subvenció. Les tres desfavorables han obtingut un informe negatiu de Patrimoni, i en queda una de pendent.

Les millores que s’han realitzat han estat referir, pintar, amagar el cablejat i canviar portes i finestres.

De cara a enguany, es preveu publicar les bases el mes de febrer perquè els interessats tenguin més temps per executar l’obra dins l’any en curs.