Publicació definitiva dels pressuposts 2018 de l'Ajuntament de Capdepera

12-Febrer-2018
Els pressuposts es van aprovar per ple amb una quantia de 22.156.008,40€.

Per a llegir el resum dels pressuposts us podeu dirigir a l'enllaç de sota.