A partir del 16 d'octubre de 2022 s'haurà de demanar autorització per poder cremar residus vegetals per motius fitosanitaris en sòl agrícola

05-Octubre-2022

La Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular estableix que, amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola. No obstant això, preveu que es podrà permetre la crema d'aquests residus amb caràcter excepcional, amb l'autorització corresponent, per raons de caràcter fitosanitari per evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, a fi de prevenir els incendis forestals quan no es pugui accedir a retirar-los i gestionar-los posteriorment.

Per tot això, a partir del 16 d'octubre s'haurà de demanar autorització a la Conselleria d'agricultura per poder cremar residus vegetals per motius fitosanitaris en sòl agrícola. En el cas de cremes de residus vegetals agrícoles en època de perill d'incendis forestals (entre el primer de maig i el 15 d'octubre, ambdós inclosos), també serà necessària l'autorització de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

Els interessats ho han de sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació on poden registra-ho digitalment per la seu electrònica del Govern de les Illes Balears o presentar-ho per finestreta única a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.