14 °C

Gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

17-Març-2020
En virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Suspensió de terminis administratius.

Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius amb l’Ajutament de Capdepera. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.