El batle i la regidora de mobilitat mantenen una primera reunió amb els veïnats de la zona ACIRE

23-Febrer-2016
El consistori va explicar que en aquets moments s’està redactant el reglament i que es tendran en compte les suggerències dels veïnats, però que encara no hi ha data perquè entri en vigor. La regidora Viejo aposta per la creació d’una zona ACIRE per reconèixer la importància turística del centre de Capdepera. Els veïnats, per la seva banda, deixaren palesa la preocupació per la falta d’aparcament que es produirà quan s’implanti aquesta zona.

La zona ACIRE, àrea de circulació restringida, és tracta d’una zona especial en la qual només està permesa la circulació dels vehicles prèviament autoritzats o dels vehicles exemptes d’obtenir autorització per les seves característiques especials, com per exemple els serveis sanitaris. La zona ACIRE de Capdepera inclou els carrers del nucli antic, concretament els carrers Fondo, Goya, Pla d'en Cosset, Major, Alt, Castell, plaça Vella i plaça del Sitjar.