OFICI DE L’ESPERANÇA AL CASTELL

18-Desembre-2022
A les 11.30 h

Predicarà Mn. Francesc J. Bernabeu. Després de l’Ofici davallarem en processó devers les 12.30-13 h acompanyats de la banda de música.