Llicència primera ocupació


Source URL: http://www.ajcapdepera.net/arxius-i-documents/urbanisme/llicencia-primera-ocupacio