27 °C

Escassa participació en la primera sessió del Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21

10-Junio-2010
Precisament, la participació ciutadana era un dels cinc temes que es varen tractar ahir a la primera sessió del Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21, entre d’altres com aigua, aire, residus i energia.

A la sessió, celebrada ahir horabaixa a la sala polivalent del Teatre de Capdepera és va presentar el prediagnòstic on apareixen les dades i estadístiques del període entre l’any 2000 i el 2009 de les problemàtiques on ha actuat l’Agenda dins el municipi de Capdepera.

Es preveu, a partir del prediagnòstic i de les enquestes per valorar quins són els punts forts i febles, passar a fer un pla d’acció per millorar.

El primer punt, la participació ciutadana ja es va anotar com una feblesa perquè només varen assistir a l’acte unes 10 persones.

Referent a l’aigua, des del departament de Medi Ambient es va explicar que a Capdepera, i com a població turística, els mesos de més consum són durant la temporada alta, però que a partir de l’any 2006 es veu una lleugera disminució en el consum, i s’espera que amb les tarifes progressives disminueixi encara més. També varen comentar que l’any 2009 s’ha perdut un 20% d’aigua per les xarxes de clavegueram, tot i que ja s’està estudiant la solució per evitar més pèrdues en un futur proper. De les aigües depurades van dir que tot i que costa molt rebre dades de la quantitat d’aquesta aigua que es reutilitza, l’any 2009 hi ha comptabilitzat un 25%, i amb la bassa que s’està construint augmentarà.

Capdepera és un municipi que no té una gran contaminació atmosfèrica, però si acústica. Principalment, prové del trànsit rodat, sobretot a l’avinguda Joan Carles I, i de la concentració de turistes a les zones cèntriques de Cala Rajada.

El tema dels residus es va recordar que des de l’Ajuntament es dóna el reservei de recollida porta a porta per propietaris i es fan recollides selectives també als establiments comercials, que han augmentat des dels 187 inscrits l’any 2002, fins els 603 de l’any passat.
En quant a energia dir que Capdepera fa tres anys que té un consum estabilitzat (2007-2009), tot i que encara continua sent elevat. S’espera també que amb l’augment de potència de Gesa, augmenti encara més el consum. El sector que més energia consumeix és el de serveis seguit per l’ús domèstic.

Les dades presentades enfocaven clarament la temporalitat del municipi, un dels punts febles, segons es va comentar després en el debat. Hi va haver opinions contraposades de la manera en que s’hauria d’actuar: alguns deien que s’han de mirar els problemes diaris de la gent del carrer i posar-hi solució, com les bosses de fems penjades a les parets; i d’altres deien que s’hauria de debatre quin municipi es vol per Capdepera i després actuar sota un lideratge polític fort. Finalment es va proposar fer reunions paral•leles per debatre els grans dubtes de la situació de Capdepera.