Borsí per a la cobertura de substitucions, vacances i llicències de curta durada de funcionari interí/na d'integrador/a social

18-January-2022

Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d'un borsí per a la cobertura de substitucions, vacances i llicències de curta durada de funcionari interí/na d'integrador/a social mitjançant el procediment d'oposició.