Convocatoria ajudes per empreses fons mixt (Govern Balear, Consell Insular de Mallorca i Ajuntament de Capdepera)