23 °C

Justificants per atendre a persones majors

31-Març-2020
Les persones que tenen cura d'una persona major en situació de dependència reconeguda, és suficient que mostrin la carta on es reconeix el grau de dependència de la persona per poder traslladar-se al seu domicili.

Per altres casos han de registrar instància on sol·licitin un informe social per desplaçar-se durant l'Estat d'Alarma. Han d'aportar la documentació necessaria per acreditar:
1. Nom, llinatges i DNI de les dues persones
2. Situació de salut que motiva el desplaçament (mitjançant informe metge o similar)
3. Horaris de desplaçament

Si no poden fer el registre telemàtic, poden contactar amb el mvl d'emergències de ss.ss 669018900, preferiblement via whatsapp, o al mail de serveis socials ssocials@ajcapdepera.net