Informació SOIB

19-Octubre-2021

Les persones treballadores afectades per l'ERTO i els fixos discontinus que sol·licitin la prestació extraordinària no han de fer cap gestió davant el SOIB i, per tant, no és necessari que demanin cita a l'oficina ni per inscriure's en el Portal ni, si estan de baixa, per donar-se d'alta. El procés es farà de manera automàtica juntament amb la gestió de la prestació.

Les persones afectades per ERTO amb la seva demanda d'ocupació en situació de SUSPENSIÓ, no tenen l'obligació de renovar-la.

Les persones que sol·licitin la prestació extraordinària de fixos discontinus SÍ que han de renovar la demanda en les dates que corresponguin.

La renovació de la demanda d'ocupació es pot fer a través de la pàgina web o de l'app del SOIB,o dels telèfons 012 i 971 225 791.