Borsí per a la cobertura de substitucions, vacances i llicències de curta durada de personal laboral de treballador-a familiar

18-Gener-2022

Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d'un borsí per a la cobertura de substitucions, vacances i llicències de curta durada de personal laboral de treballador-a familiar mitjançant el procediment d'oposició.