Bases dels Ajuts Universitaris 2021/2022

13-Octubre-2021
Tramitació telemàtica.

Vos adjunt les Bases i la documentació requerida segons el vostre cas.

Per presentar els ajuts heu d'anar a la seu electrònica

> instància general (tràmit telemàtic).

A l'hora d'emplenar la sol·licitud posau el següent text:

"EXPÒS: Que vull participar en els ajuts universitaris 2021/2022.
Adjunt tota la documentació exigida a les bases".

I durant el tràmit haureu d'adjuntar en pdf cadascun dels documents requerits, que heu d'anar pujant d'un en un.