16 °C

Augment considerable de participació en la segona sessió del Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21

10-Juny-2010
Després de la primera reunió, ahir horabaixa varen ser més els assistents al Fòrum Ciutadà de l’Agenda Local 21 a Capdepera. Els temes que es varen presentar eren: espais naturals i litoral, urbanisme i mobilitat.

En quant a espais naturals, des del departament de Medi Ambient es va explicar que a Capdepera hi ha zones protegides ANEI, ARIP, més o menys, 2104 hectàrees. També es va comentar que s’han instaurat zones ZEPA a cala Mesquida, cala Agulla i es cap Vermell.

D’espais litorals es va recordar les actuacions que s’han dut a terme com l’adequació del torrent de Canyamel i la protecció del camp dunar de cala Mesquida. També es va comentar que es segueix treballant per no perdre la certificació ISO 14001, que es guanyar l’any passat i s’ha de renovar anualment. La norma preveu una gestió ambiental sostenible de les platges, i a Capdepera està certificada a cala Agulla, cala Mesquida, Font de sa cala, Son Moll i Canyamel, exactament les cinc platges que tenen salvament, i que han obtingut aquest any 2010 les banderes blaves.

D’urbanisme es va començar a explicar que les normes subsidiàries (NNSS) que hi ha vigents són del 1986 i que fins el 2006 hi ha hagut un augment considerable del creixement urbanístic. A partir d’aquest any, les obres varen disminuir fins la situació actual. Segons les NNSS Capdepera té una capacitat de població de 63.000 habitants si tot el territori es construís, actualment resideixen 12.891 persones.

Dins l’àrea d’urbanisme es va explicar que els principals riscos al municipi són els incendis, el vent i les inundacions.

Referent als incendis, a partir de l’any 2000, i gràcies a l’augment de vigilància de l’IBANAT, han disminuït tant en nombre com en superfície. L’any 2000 hi ha vuit incendis registrats a Capdepera, l’any 2009 només un.

Del tema de mobilitat es va comentar que hi ha una tendència clara a l’augment de vehicles, sobretot de turismes, i que la carretera amb major volum de tràfic diari, és la que uneix Capdepera amb Cala Rajada, l’autovia Joan Carles I.

Després de l’explicació de la tècnica de Medi Ambient, Maria Orts, del departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, va explicar què es fa des del Consell en Agenda Local 21, com fer un seguiment de les accions i un assessorament a tots els que el necessitin. Va explicar que els municipis que hi formen part estan integrats dins una xarxa espanyola de sostenibilitat que els permet rebre subvencions i ajudes.

Va dir que des del Consell, quan es va començar a treballar en Agenda Local 21 es varen marcar uns objectius com la participació ciutadana i de les entitats de Mallorca i una major visibilitat de l’agenda.

Després de l’explicació es va tornar a obrir el debat. Ahir, però, no es va xerrar de quina direcció ha d’agafar Capdepera, sinó dels problemes concrets que tenen algunes zones del municipi. Finalment, els assistents es varen reunir en grups per discutir quins són els punts forts i febles de les qüestions tractades en les dues sessions, com per exemple, el gran associacionisme de la gent de Capdepera, i la manca de participació en activitats que no els afecta directament.