11 °C

Hisenda

Notícies

14-Juliol-2016
L’Ajuntament de Capdepera liquida el Pla d’Ajustament
L'Ajuntament de Capdepera ha cancel•lat anticipadament el conegut Pla d'Ajustament o Pla de Pagament a Proveïdors aprovat el passat 30 de març de 2012 per un valor de 6.758.950,67€, i que estava autoritzat fins l'any 2022. La Hisenda Local ha liquidat la totalitat del préstec amortitzant anticipadament 1.880.848,29€.
09-Desembre-2015
Aprovats els pressuposts municipals 2016
Dijous passat, dia 3 de desembre, durant la sessió plenària es varen aprovar els pressupostos 2016 de l'Ajuntament de Capdepera.
05-Juny-2015
Modificació de les tarifes de l’aparcament de la platja de cala Agulla
El ple ordinari del mes de juny ha aprovat per 9 vots a favor i 7 abstencions l’increment de les tarifes de l’aparcament de la platja de cala Agulla. D’aquesta manera, la tarifa diària s’ha incrementat en 0,5€ i passa de 4€ a 4’5€ l’aparcament diari d’un turisme, un 12,5% més damunt el preu actual. Els abonaments quinzenals passen de 25’09€ a 40€, i els mensuals de 40’12€ a 80€. L’increment de les tarifes ha estat una sol·licitud de l’empresa adjudicatària dels terrenys de l’aparcament. L’informe d’intervenció argumenta que a banda dels increments derivats de l’IPC, aquest seria “el primer i probablement l’únic” que se fa a les tarifes en els cinc anys de durada de la concessió, perquè aquesta acaba el proper novembre del 2015. A més, considera “incrementables” les tarifes de cala Agulla amb la comparació amb altres aparcaments de les platges d’altres municipis.
23-Gener-2015
Punt d'entrada de factures electròniques
L'Ajuntament de Capdepera informa que segons la Llei 25/2013 del Ministeri d'Economia i Hisenda ja es poden presentar les factures al Consistori de forma electrònica. Cal accedir al web de l'Ajuntament de Capdepera, dirigir-se a Serveis a la Ciutadania i allà clicar damunt l'enllaç FACe. Trobareu tota la informació al mateix enllaç.
16-Juliol-2011
Sentència contra l'increment de taxes
L’actual equip de govern de l’Ajuntament de Capdepera ha de fer front a dues sentències que impugnaven acords de govern d’increment de taxes del Ple Municipal de 21 de desembre de 2007. Amb registre d’entrada nº 4277 de 12 de juliol de 2011, s’ha rebut còpia de la segona d’aquestes sentències. Donat que no s’han fet els recursos corresponents en els terminis estipulats legalment, a l’actual equip de govern el sorprèn que no s’hagi donat a conèixer la sentència als perjudicats. A l’arxiu adjunt s’especifiquen més detalls.
10-Febrer-2009
Pagament fraccionat dels tributs municipals fins al 23 de febrer
L'Ajuntament de Capdepera, des de l'àrea d'Hisenda, comunica que s'allarga el termini per poder accedir la modalitat del pagament fraccionat dels tributs municipals fins al 23 de febrer. Vos recordam que tots els interessats en aquesta modalitat de pagament fraccionat dels tributs municipals poden dirigir-se a l'oficina del Servei de Recaptació de la CAIB al carrer Col.legi 7 de dilluns a divendres a Capdepera, de 8.30 a 13.30 i de dilluns a dijous capvespre de 15.00 a 17.00 hores. Així mateix, podran dirigir-se a la delegació municipal de Cala Rajada, al carrer Via Mallorca 36, els dijous de 10.00 a 13.30 hores. També poden consultar-ho a la pàgina web municipal www.ajcapdepera.net Sobre aquesta mesura existeixen dues opcions, per les quals els interessats poden optar a la modalitat del pagament fraccionat de les contribucions: a) una d'elles és la possibilitat de realitzar el pagament dels esmentats tributs en vuit mensualitats, de març a octubre, i la regularització al mes de novembre. b) i l'altra opció és la del pagament en tres quotes, a març, juny i setembre, i la seva regularització al mes de novembre. Tot això, sense interessos pel pagament a terminis.