Ple ordinari del mes d'abril
Al ple ordinari del mes de abril de l’Ajuntament de Capdepera es va aprovar la signatura del conveni de delegació de competències municipals a l’Agència de Defensa del territori de Mallorca per 11 vots a favor (PSOE, Més); 5 en contra (PP, Guanyem) i 1 abstenció (Es Grup)
Més per Capdepera va dir que el seu partit feia anys que demanaven la signatura del conveni. La resta de l’oposició va remarcar que s’ha de trobar una altra solució a aquesta tasca i que no s’han de cedir les competències d’infracció en sol rústic. El batle va comentar que manca personal al consistori i que aquesta tasca s’acumula. Que s’ha intentat aconseguir un conveni favorable per Capdepera però que finalment s’ha de signar el conveni marc.

Un altre punt que va passar per ple va ser l’aprovació del Reglament de productivitat que regula conceptes de productivitat de tot el personal del consistori. Amb aquest reglament Capdepera és el primer municipi on quedaran regulats els conceptes de productivitat i no estaran subjectes al batle de torn.

Els conceptes que es regulen són: lideratge; absentisme; càrrega de treball impròpia; iniciativa i aportacions; qualificació acadèmica addicional; seguretat en les condicions de treball; activitat extraordinària; qualitat dels treballs; flexibilitat en la interpretació de les funcions pròpies; transparència, organització i reducció de temps i costos; i carrera professional.

La valoració de cada treballador dependrà del cap d’àrea i es valorarà la productivitat de manera puntual, no mensual.

Aquest punt es va aprovar per 13 vots a favor ( PSOE, Més, Es Grup, Guanyem) i 4 abstencions (PP).

Al ple d’ahir també es varen aprovar les modificacions dels complements específics de quatre treballadors del consistori. Més per Capdepera va dur a ple dues propostes. La primera va ser sobre la llibertat d’expressió, relacionada amb la recent condemna del cantant Valtonyc i altres condemnes similars.

El PP va dir que la llibertat d’expressió «té límits», referint-se a frases de les cançons del raper.

La proposta es va aprovar per 13 vots a favor (PSOE, Més, Es Grup, Guanyem) i 4 en contra (PP).

La segona proposta de Més va ser sobre avançar cap al cogovern dels aeroports de les Illes.

El PP va dir que el Govern Balear ja hi està representat. El batle de Capdepera va dir que s’ha de regular l’entrada de viatgers ja que el territori és finit.

Es va aprovar per 12 vots a favor (PSOE, Més, Guanyem), 4 en contra (PP) i 1 abstenció (Es Grup)

Es va donar compte de la nova remodelació de les delegacions d’àrees:

Pere Terrassa: Esports, Educació, Benestar Social, Participació Ciutadana.

Mónica Viejo: Turisme, Vies i Obres, Cementiri, Mobilitat i Gent Gran.

Carmen Corraliza: Cultura, Festes, Fires, Comerç i Mercats.

Ivón Renaud: Hisenda, Urbanisme i Activitats, Serveis Generals i Contractació.

Lorena Molinillo: Tic, Arxiu, Patrimoni, Sanitat, Fundació Castell de Capdepera.

Víctor Martínez: Medi Ambient i Joventut.
Bookmark and Share

Ajuntament de Capdepera

Escut Capdepera
  • Adreça
  • C/ Ciutat, 20
  • 07580 Capdepera
  • CIF: P0701400D
  • Codi DIR3-FACe L01070146
  • Telèfon:971 56 30 52
  • Fax: 971 81 84 91
  • Contacte